När vi arrangörer summerar säsongen är vi nöjda med det ökade deltagarantalet vi haft och kan nu utlova att vi kommer genomföra Tour de Småland även under 2017. Vi önskar nu din hjälp, oavsett om du varit seglare, funktionär eller supporter vill vi att du fyller i vår utvärderingsenkät.

Har du andra åsikter eller förbättringsförslag är du varmt välkommen att kontakta oss via info@tourde.se.
Vi kommer inom kort återkomma med datum och platser för nästa säsongs tävlingar.